Nhảy đến nội dung
x

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục đại học

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình giáo dục bậc đại học đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị, xã hội học, du lịch, ngôn ngữ học, kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, luật, mỹ thuật công nghiệp, dược, toán – thống kê, xây dựng, kiến trúc, điện – điện tử, khoa học thể thao,… nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu. Người học có thể chọn học đại học tại TDTU với Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình chất lượng cao, Chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc Chương trình du học luân chuyển campus (liên kết quốc tế).

Tổng quan về từng chương trình:

 • Chương trình tiêu chuẩn: 40 ngành, là chương trình đào tạo các kỹ sư/cử nhân/kiến trúc sư/dược sĩ; (chi tiết)
 • Chương trình chất lượng cao (Chương trình dạy học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành; (chi tiết)
 • Chương trình đại học bằng tiếng Anh: 12 ngành, với mục tiêu đào tạo nhân lực có chuẩn đầu ra đạt yêu cầu cao hơn và đáp ứng ngay được với thị trường hội nhập quôc tế. Chương trình giúp sinh viên tăng cường kỹ năng về Tiếng Anh, tin học, kỹ năng mềm; đặc biệt kỹ năng thực hành chuyên môn (học tại doanh nghiệp, học kỳ nước ngoài) cũng như có điều kiện cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy tiên tiến; (chi tiết)
 • Chương trình du học luân chuyển campus: 13 ngành, phương thức tuyển sinh linh động, học từ 1 đến 2 năm cuối ở nước ngoài, cơ hội nhận 2 bằng đại học (bằng của TDTU và bằng của trường đại học nước ngoài); (chi tiết)
Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Anh

Chương trình du học luân chuyển Campus

Chương trình du học luân chuyển Campus

DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO THEO KHOA QUẢN LÝ

   Khoa Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm quản lý các chương trình giáo dục bậc đại học trong lĩnh vực Khoa học máy tính (xem thêm)

   Khoa Dược chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Dược học (xem thêm)

   • Chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng tiếng Việt:

   Khoa Kế toán chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Kế toán (xem thêm)

   Khoa Khoa học thể thao chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Quản lý thể thao (xem thêm)

   Khoa Khoa học ứng dụng chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học (xem thêm)

   Khoa Khoa học xã hội và nhân văn chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về các ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học, Du lịch (xem thêm)

   Khoa Kỹ thuật công trình chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị (xem thêm)

   Khoa Lao động công đoàn chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Quan hệ lao động (quản lý quan hệ lao động và hành vi tổ chức) (xem thêm)

   Khoa Luật chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Luật học (xem thêm)

   • Chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng tiếng Việt:
   • Chương trình chất lượng cao dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh:
   • Chương trình học 02 năm đầu ở Cơ sở Nha Trang
   • Chương trình học 02 năm đầu ở Cơ sở Bảo Lộc

   Khoa Môi trường và bảo hộ lao động chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động (xem thêm)

   Khoa Mỹ thuật công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về các ngành Mỹ thuật công nghiệp (xem thêm)

   Khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc (xem thêm)

   Khoa Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế (xem thêm)

   Khoa Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng (xem thêm)

   Khoa Toán thống kê chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Toán ứng dụng, Thống kê (xem thêm)

   Khoa Điện – Điện tử chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về lĩnh vực Điện - Điện tử (xem thêm)