Nhảy đến nội dung
x

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình giáo dục bậc đại học đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị, xã hội học, du lịch, ngôn ngữ học, kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, luật, mỹ thuật công nghiệp, dược, toán – thống kê, xây dựng, kiến trúc, điện – điện tử, khoa học thể thao,… nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu. Người học có thể chọn học đại học tại TDTU với Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình chất lượng cao, Chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc Chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Tổng quan về từng chương trình:

  • Chương trình tiêu chuẩn: 40 ngành, là chương trình đào tạo các kỹ sư/cử nhân/kiến trúc sư/dược sĩ; (chi tiết)
  • Chương trình chất lượng cao (Chương trình dạy học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành; (chi tiết)
  • Chương trình đại học bằng tiếng Anh: 12 ngành, với mục tiêu đào tạo nhân lực có chuẩn đầu ra đạt yêu cầu cao hơn và đáp ứng ngay được với thị trường hội nhập quôc tế. Chương trình giúp sinh viên tăng cường kỹ năng về Tiếng Anh, tin học, kỹ năng mềm; đặc biệt kỹ năng thực hành chuyên môn (học tại doanh nghiệp, học kỳ nước ngoài) cũng như có điều kiện cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy tiên tiến; (chi tiết)
  • Chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 11 ngành, phương thức tuyển sinh linh động, học từ 1 đến 2 năm cuối ở nước ngoài, cơ hội nhận 2 bằng đại học (bằng của TDTU và bằng của trường đại học nước ngoài); (chi tiết)

Chương trình giáo dục đại học tại TDTU

Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như AUN-QA, FIBBA, .. 

CHI TIẾT
Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Là chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt, trong đó có một số học phần chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh.

CHI TIẾT
Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn cầu;

CHI TIẾT
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và từ các quốc gia trên thế giới.

CHI TIẾT

 

 

Các chương trình giáo dục đại học 

tại TDTU khác nhau như thế nào?

Tìm hiểu sự khác biệt

DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO

Xem tất cả Ngành

 

 

Học tại TDTU - Phân hiệu Khánh Hòa

Trường đại học Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa đào tạo 09 ngành đại học năm 2024.

Tìm hiểu ngay