Nhảy đến nội dung
x

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình giáo dục bậc đại học đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị, xã hội học, du lịch, ngôn ngữ học, kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, luật, mỹ thuật công nghiệp, dược, toán – thống kê, xây dựng, kiến trúc, điện – điện tử, khoa học thể thao,… nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu. Người học có thể chọn học đại học tại TDTU với Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình chất lượng cao, Chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc Chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Tổng quan về từng chương trình:

  • Chương trình tiêu chuẩn: 40 ngành, là chương trình đào tạo các kỹ sư/cử nhân/kiến trúc sư/dược sĩ; (chi tiết)
  • Chương trình chất lượng cao (Chương trình dạy học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành; (chi tiết)
  • Chương trình đại học bằng tiếng Anh: 12 ngành, với mục tiêu đào tạo nhân lực có chuẩn đầu ra đạt yêu cầu cao hơn và đáp ứng ngay được với thị trường hội nhập quôc tế. Chương trình giúp sinh viên tăng cường kỹ năng về Tiếng Anh, tin học, kỹ năng mềm; đặc biệt kỹ năng thực hành chuyên môn (học tại doanh nghiệp, học kỳ nước ngoài) cũng như có điều kiện cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy tiên tiến; (chi tiết)
  • Chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 11 ngành, phương thức tuyển sinh linh động, học từ 1 đến 2 năm cuối ở nước ngoài, cơ hội nhận 2 bằng đại học (bằng của TDTU và bằng của trường đại học nước ngoài); (chi tiết)

Chương trình giáo dục đại học

Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như AUN-QA, FIBBA, ...

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình có hơn 50% môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ một số môn lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình học tiên tiến, thực tiễn, được công nhận ở phạm vi quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh.

 

 

 

Sự khác biệt giữa các chương trình giáo dục đại học tại TDTU

Xem ngay