Nhảy đến nội dung
x

Văn phòng tư vấn và hỗ trợ người học

* Sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ người học các vấn đề sau:

  • Các vấn đề liên quan đến học vụ như: Đăng ký môn học (Kế hoạch học tập, đăng ký môn học, thời khóa biểu,…); Đánh giá môn học (Lịch thi, hoãn thi, chuyển giờ thi, dự thi sau khi hoãn thi, phúc khảo, xem lại bài thi sau khi phúc khảo, quy định miễn học Anh văn, xét miễn học phần,…);
  • Các công tác khác liên quan đến việc quản lý học vụ như: nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo, danh sách xử lý học vụ,…
  • Giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, học ngành 2, thực tập và tốt nghiệp,...
  • Hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, cùng sinh viên tìm hiểu về chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
  • Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tình bạn, tình yêu, tâm sinh lý hay những khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân,…(tham vấn tâm lý)

* Thông tin liên hệ