Nhảy đến nội dung
x

Phòng đại học

Nhiệm vụ, chức năng

 • Quản lý chương trình đào tạo đại học tiêu chuẩn, chất lượng cao
 • Quản lý công tác tuyển sinh
 • Quản lý các vấn đề học vụ liên quan đến sinh viên: quá trình học tập, nghỉ học tạm thời, thôi học, xử lý học vụ...
 • Xét tình trạng tốt nghiệp của sinh viên

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ - trực thuộc phòng Đại học
  • Phòng E0001 (nhà E)
  • Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn
  • Website: tuvanhocduong.tdt.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 22 477 215
 • Phòng Đại học
  • Phòng A0005 (nhà A)
  • Email: phongdaihoc@tdtu.edu.vn
  • Website: undergrad.tdtu.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 3 77 55 051 - (028) 3 77 55 052