Nhảy đến nội dung
x

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn của TDTU gồm có:

  1. Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ đại học chính quy; đạt chuẩn đầu ra bậc 6/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam;
  2. Chương trình đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ; đạt chuẩn đầu ra bậc 7/8 khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Các chương trình đào tạo của TDTU đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới.

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn và tham khảo các chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE (gọi là Chương trình Top 100). Chương trình Top 100 giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chương trình được triển khai theo học chế tín chỉ nên sinh viên có thể điều chỉnh lộ trình đào tạo (ngắn hoặc dài hơn) cho phù hợp với năng lực và điều kiện của cá nhân.

Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chuẩn phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố [các ngành cấp bằng cử nhân có chuẩn kỹ năng Tiếng Anh đạt trình độ B1 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương, các ngành cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ có chuẩn kỹ năng tiếng Anh đạt trình độ B2 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương), kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm), các kỹ năng mềm, tinh thần kỷ luật; ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng của sinh viên; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế...]. Từ năm 2017 trở về sau, Nhà trường cam kết với phụ huynh và người học rằng 100% người tốt nghiệp đúng tiến độ bậc đại học từ TDTU sẽ  có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

Chương trình luân chuẩn campus (02 năm đầu học tại TDTU Nha Trang, Bảo Lộc)

Phương thức tuyển sinh chương trình tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn có 40 chương trình:

01. Bảo hộ lao động

21. K thut cơ đin t

02. Công ngh k thut môi trưng

22. Quan h lao đng - CN Qun lý quan h lao đng, CN Hành vi t chc

03. Công ngh sinh hc

23. Qun lý th dc th thao – CN Kinh doanh th thao và t chc s kin

04. Công tác xã hi

24. Qun tr kinh doanh - CN Qun tr ngun nhân lc

05. c hc

25. Marketing

06. Kế toán

26. Qun tr kinh doanh - CN Qun tr Nhà hàng-Khách sn

07. Khoa hc máy tính

27. Quy hoch vùng và đô th

08. Khoa hc môi trưng

28. Tài chính - Ngân hàng

09. Kiến trúc

29. Thiết kế công nghip

10. Kinh doanh quc tế

30. Thiết kế ni tht

11. K thut xây dng

31. Thiết kế thi trang

12. K thut hóa hc

32. Thiết kế đ ha

13. K thut phn mm

33. Thng kê

14. K thut xây dng công trình giao thông

34. Toán ng dng

15. K thut đin t - vin thông

35. Mng máy tính và Truyn thông d liu

16. K thut Đin

36. Vit Nam hc - chuyên ngành Du lch và L hành

17. K thut điu khin và t đng hóa

37. Vit Nam hc - chuyên ngành Du lch và Qun lý du lch

18. Lut

38. Việt Nam học - chuyên ngành Việt ngữ học

19. Ngôn ng Anh

39. Xã hi hc

20. Ngôn ng Trung Quc - CN Trung Quc

40. Golf