Nhảy đến nội dung
x

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn của TDTU gồm có:

 1. Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ đại học chính quy; đạt chuẩn đầu ra bậc 6/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam;
 2. Chương trình đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ; đạt chuẩn đầu ra bậc 7/8 khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Các chương trình đào tạo của TDTU đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới.

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chí kiểm định quốc tế như AUN-QA, FIBBA, ... Chương trình đào tạo của Trường giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chương trình được triển khai theo học chế tín chỉ nên sinh viên có thể điều chỉnh lộ trình đào tạo (ngắn hoặc dài hơn) cho phù hợp với năng lực và điều kiện của cá nhân.

Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chuẩn phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố [các ngành cấp bằng cử nhân có chuẩn kỹ năng Tiếng Anh đạt trình độ B1 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương, các ngành cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ có chuẩn kỹ năng tiếng Anh đạt trình độ B2 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương), kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm), các kỹ năng mềm, tinh thần kỷ luật; ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng của sinh viên; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế...].

Chương trình tiêu chuẩn học tại TDTU - Phân hiệu Khánh Hòa

Phương thức tuyển sinh

Học tại TDTU - Phân hiệu Khánh Hòa

 

XEM THÊM

Chương trình tiêu chuẩn học tại TDTU - Phân hiệu Khánh Hòa

Địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chiểu, P.Phước Vĩnh, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3837 485.

TDTU

TDTU ADMISSIOIN

Cẩm nang tuyển sinh TDTU Tư vấn tuyển sinh TDTU Khám phá TDTU

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn có 40 chương trình:

 01. Bảo hộ lao động

 • Khoa giảng dạy: Khoa môi trường và bảo hộ lao động
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047

21. Kỹ thuật cơ điện tử

 • Khoa giảng dạy: Khoa điện – điện tử
 • Văn bằng – Thời gian đào tạo: Cử nhân – 4 năm; Kỹ sư – 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 028

02. Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước)

 • Khoa giảng dạy: Khoa môi trường và bảo hộ lao động
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047

22. Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức)

 • Khoa giảng dạy: Khoa lao động vào công đoàn
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 069

03. Công nghệ sinh học

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học ứng dụng
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 058

23. Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học thể thao
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 026

04. Công tác xã hội

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063

24. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

 • Khoa giảng dạy: Khoa quản trị kinh doanh
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 067

05. Dược học

 • Khoa giảng dạy: Khoa dược
 • Thời gian đào tạo: 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 761 043

25. Marketing

 • Khoa giảng dạy: Khoa quản trị kinh doanh
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 067

06. Kế toán

 • Khoa giảng dạy: Khoa kế toán
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 034

26. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng-Khách sạn)

 • Khoa giảng dạy: Khoa quản trị kinh doanh
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 067

07. Khoa học máy tính

 • Khoa giảng dạy: Khoa công nghệ thông tin
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 046

27. Quy hoạch vùng và đô thị

 • Khoa giảng dạy: Khoa kỹ thuật công trình
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 036

08. Khoa học môi trường

 • Khoa giảng dạy: Khoa môi trường và bảo hộ lao động
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047

28. Tài chính - Ngân hàng

 • Khoa giảng dạy: Khoa tài chính ngân hàng
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 025

09. Kiến trúc

 • Khoa giảng dạy: Khoa kỹ thuật công trình
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 036

29. Thiết kế công nghiệp

 • Khoa giảng dạy: Khoa mỹ thuật công nghiệp
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 760 662

10. Kinh doanh quốc tế

 • Khoa giảng dạy: Khoa quản trị kinh doanh
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 067

30. Thiết kế nội thất

 • Khoa giảng dạy: Khoa mỹ thuật công nghiệp
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 760 662

11. Kỹ thuật xây dựng

 • Khoa giảng dạy: Khoa kỹ thuật công trình
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 036

31. Thiết kế thời trang

 • Khoa giảng dạy: Khoa mỹ thuật công nghiệp
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 760 662

12. Kỹ thuật hóa học

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học ứng dụng
 • Thời gian đào tạo: 4 - 5 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 058

32. Thiết kế đồ họa

 • Khoa giảng dạy: Khoa mỹ thuật công nghiệp
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 760 662

13. Kỹ thuật phần mềm

 • Khoa giảng dạy: Khoa công nghệ thông tin
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 046

33. Thống kê

 • Khoa giảng dạy: Khoa toán – thống kê
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 061

14. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 • Khoa giảng dạy: Khoa kỹ thuật công trình
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 036

34. Toán ứng dụng

 • Khoa giảng dạy: Khoa toán – thống kê
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 061

15. Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 • Khoa giảng dạy: Khoa điện – điện tử
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 028

35. Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

 • Khoa giảng dạy: Khoa công nghệ thông tin
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 046

16. Kỹ thuật Điện

 • Khoa giảng dạy: Khoa điện – điện tử
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 028

36. Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành)

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063

17. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 • Khoa giảng dạy: Khoa điện – điện tử
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm; Kỹ sư - 5 năm
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 028

37. Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063

18. Luật

 • Khoa giảng dạy: Khoa luật
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 760 659

38. Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học)

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063

19. Ngôn ngữ Anh

 • Khoa giảng dạy: Khoa ngoại ngữ
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 033

39. Xã hội học

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063

20. Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung Quốc)

 • Khoa giảng dạy: Khoa ngoại ngữ
 • Thời gian đào tạo: 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 033

40. Golf

 • Khoa giảng dạy: Khoa khoa học thể thao
 • Văn bằng - Thời gian đào tạo: Cử nhân - 4 năm;
 • Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 026