Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Tin TDTU

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt nhiều giải cao Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25

1 ngày 1 giờ ago
Eureka
Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt nhiều giải cao Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25
Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã xuất sắc đạt được nhiều giải thưởng cao của Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka - lần thứ 25 ...
chau.nguyen

Khám phá các chương trình giáo dục đại học của TDTU

TDTU hiện đang đào tạo hơn 26.000 sinh viên với 4 chương trình giáo dục đại học.

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

LÀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ

VỚI MỨC HỌC PHÍ THẤP

Đơn vị quản lý học vụ

Phòng Đại học

Phòng Đại học

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Hỗ trợ sinh viên

 

 

 

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Tham vấn tâm lý

Tham vấn tâm lý