Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Thông báo - Thời khóa biểu - Lịch thi - Tốt nghiệp - Đăng ký môn học

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung (cập nhật ngày 19/4/2019)
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung (cập nhật ngày 19/4/2019)
Thông báo V/v đăng ký học phần môn kỹ năng phát triển bền vững HK2 và HK hè năm học 2018-2019
Dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) trong HK2 và HK hè năm học 2018-2019

TIN TDTU

 • Tin TDTU

  Tiếp Trường y-dược, Đại học Thái Nguyên

  1 giờ 1 minute ago
  Tiếp Trường y-dược, Đại học Thái Nguyên
  phuc.le Sat, 04/20/2019 - 11:08
  Được tận mắt chứng kiến mô hình giáo dục đạo đức cho sinh viên, GS.TS Nguyễn Văn Sơn cho biết ông ngưỡng mộ sâu sắc quan điểm đề cao chữ hiếu với cha mẹ ...
  phuc.le

Các chương trình giáo dục đại học

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Anh

Chương trình du học luân chuyển Campus

Chương trình du học luân chuyển Campus

Đơn vị quản lý học vụ

Phòng Đại học

Phòng Đại học

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ