Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức danh tiếng công nhận

1 giờ 1 minute ago
Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức danh tiếng công nhận
Theo GARP, Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng của TDTU có khối lượng kiến thức giảng dạy chuẩn đạt đến 70% yêu cầu kiến thức chung, đồng thời đạt 100% khối lượng kiến thức về đạo đức,...
duy.van

Chương trình đào tạo thạc sỹ Ngành tài chính-ngân hàng của Đại học Tôn Đức Thắng được công nhận bởi Hiệp hội chuyên gia về quản trị rủi ro toàn cầu

1 ngày 1 giờ ago
Chương trình đào tạo thạc sỹ Ngành tài chính-ngân hàng của Đại học Tôn Đức Thắng được công nhận bởi Hiệp hội chuyên gia về quản trị rủi ro toàn cầu
Với chứng nhận này, TDTU là đại học đầu tiên tại Việt Nam có chương trình đào tạo bậc thạc sỹ được công nhận bởi GARP.
duy.van