Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung (cập nhật ngày 19/4/2019)
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung (cập nhật ngày 19/4/2019)
Thông báo tổ chức thi MOS 1, 2 đợt tháng 06/2019
Thông báo tổ chức thi MOS
Thông báo V/v đăng ký học phần môn kỹ năng phát triển bền vững HK2 và HK hè năm học 2018-2019
Dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) trong HK2 và HK hè năm học 2018-2019
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2019-2020
Đăng ký môn học dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước (tiêu chuẩn và chất lượng và cao) sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng hai
Lịch thi kết thúc môn Tiếng Anh tháng 4,5,6/2019 - HK2/2018-2019
Lịch thi kết thúc môn Tiếng Anh