Nhảy đến nội dung
x

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Thông báo V/v đăng ký học phần môn kỹ năng phát triển bền vững HK2 và HK hè năm học 2018-2019
Dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) trong HK2 và HK hè năm học 2018-2019
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2019-2020
Đăng ký môn học dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước (tiêu chuẩn và chất lượng và cao) sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng hai
Thông báo danh sách hủy các nhóm môn học trong HK hè/2018-2019
Danh sách hủy các nhóm môn học
Subscribe to Đăng ký môn học