Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định của Bộ GDĐT
  1. Quyết định 43 - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo tín chỉ - Xem chi tiết
  2. Thông tư 57 - BGDDH sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo tín chỉ - Xem chi tiết
  3. Quy định về đào tạo chất lượng cao - Xem chi tiết
  4. Quyết định 158 - Tự chủ - Xem chi tiết
  5. Nghị định 86 - Quy định học phí - Xem chi tiết
Quy chế - Quy định của đại học Tôn Đức Thắng

Sinh viên vui lòng xem trên Hệ thống thông tin sinh viên (https://student.tdt.edu.vn), mục Quy Định - Quy Chế

Biểu mẫu

1. Đơn đề nghị hoãn thi: download

2. Đơn đề nghị dự thi: download

3. Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download

4. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download

5. Đơn đề nghị thôi học: download

6. Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download

7. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download

8. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download

9. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo: download

10. Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo: download

11. Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: download

12. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp: download

13. Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ): download