Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn của TDTU gồm có:

  1. Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ đại học chính quy; đạt chuẩn đầu ra bậc 6/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam;
     
  2. Chương trình đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ; đạt chuẩn đầu ra bậc 7/8 khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Các chương trình đào tạo của TDTU đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới.

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chí kiểm định quốc tế như AUN-QA, FIBBA, ... Chương trình đào tạo của Trường giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chương trình được triển khai theo học chế tín chỉ nên sinh viên có thể điều chỉnh lộ trình đào tạo (ngắn hoặc dài hơn) cho phù hợp với năng lực và điều kiện của cá nhân.

Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chuẩn phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố [các ngành cấp bằng cử nhân có chuẩn kỹ năng Tiếng Anh đạt trình độ B1 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương, các ngành cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư/dược sĩ có chuẩn kỹ năng tiếng Anh đạt trình độ B2 quốc tế, chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương), kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm), các kỹ năng mềm, tinh thần kỷ luật; ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng của sinh viên; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế...].

TDTU

 

Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của 40 chương trình:

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mỹ thuật công nghiệp

Thiết kế công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

Thiết kế nội thất

Kỹ thuật công trình

Kiến trúc

Quy hoạch vùng và đô thị

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Điện - Điện tử

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Toán - Thống kê

Toán ứng dụng

Thống kê

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Marketing

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn)

Kế toán

Kế toán

Khoa học ứng dụng

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ sinh học

Luật

Luật

Khoa học thể thao

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Golf

Dược

Dược học

Khoa học xã hội & nhân văn

Xã hội học

Công tác xã hội

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành)

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung Quốc)

Môi trường & Bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động

Khoa học môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước)

Lao động công đoàn

Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức)