Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn SV đăng ký kế hoạch học tập

I. Đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên:
Sinh viên truy cập vào Hệ thống thông tin sinh viên (https://student.tdt.edu.vn/).
II. Vào phân hệ Đăng ký môn học:
dkmh1.PNG

Giải thích:

1 - Vào mục Kế hoạch học tập/Đăng ký KHHT để thực hiện tiếp

2 - Học kỳ đang mở đợt đăng ký (SV lưu ý mục này để tránh đăng ký nhầm học kỳ)

3 - Các file hướng dẫn sử dụng website, hướng dẫn đăng ký…

4 - Tin nhắn của Phòng Đại học cho SV như: các nhóm bị hủy do không đủ sĩ số mở lớp… (SV phải xem các mục này để cập nhật)

5 - Các thông báo: thông báo đăng ký KHHT, ĐKMH, đăng ký học Chuyên ngành 2 (CN2), thông báo v/v rút môn học…

Lưu ý: SV phải thường xuyên theo dõi các thông báo và tin nhắn của Phòng Đại học để đảm bảo thực hiện đúng theo thời gian quy định. Mọi vấn đề phát sinh do SV không theo dõi thông báo đều không được giải quyết.
 
III. Tiến hành Đăng ký KHHT:      
Trước khi bắt đầu đăng ký, SV phải nắm rõ Chương trình đào tạo (CTĐT) của ngành mình đang học (SV tham khảo ở phân hệ CTĐT trong Hệ thống thông tin sinh viên; hoặc chưa có CTĐT, liên hệ Khoa) để đăng ký đúng tiến độ. Sau khi hoàn tất đợt đăng ký, SV không được phép chỉnh sửa kết quả (thêm hoặc hủy môn học).

Giao diện đăng ký KHHT như hình bên dưới:
    

 

dkmh2.PNG

Giải thích:

1 -  Quy định tổng số tín chỉ (TC) tối thiểu và tối đa SV được phép đăng ký (dựa vào học lực, chỉ áp dụng trong HK chính, trừ khóa sắp tốt nghiệp), chi tiết xem tại Thông báo đăng ký KHHT và ĐKMH tại mỗi học kỳ, tóm tắt như sau:

  • Học lực yếu:                          14 TC ≤ số TC được phép đăng ký ≤ 20 TC
  • Học lực trung bình:                14 TC ≤ số TC được phép đăng ký ≤ 30 TC
  • Học lực TB – khá:                 14 TC ≤ số TC được phép đăng ký ≤ 35 TC
  • Học lực khá:                          14 TC ≤ số TC được phép đăng ký ≤ 38 TC
  • Học lực giỏi – xuất sắc:          14 TC ≤ số TC được phép đăng ký ≤ 42 TC
Lưu ý: Trong trường hợp SV có nguyện vọng đăng ký thêm môn học vượt số TC tối đa (theo quy định), SV làm đơn nộp trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ (phòng E0001, trong giờ hành chính)

2 - Danh sách các môn học đang mở trong học kỳ đó: bao gồm các môn học mở theo tiến độ của học kỳ và các môn ở học kỳ khác.

3 - Bấm nút “Đăng ký” cho từng môn có nguyện vọng học

4 - Danh sách các môn học đã đăng ký KHHT thành công

5 - Nút “X”: Hủy đăng ký KHHT cho môn học đang chọn

6 - Trong trường hợp môn học đó bị ràng buộc môn học trước, môn tiên quyết, hệ thống sẽ hiện thông báo, SV xem để biết đăng ký học trả nợ (nếu chưa đạt)

Trong trường hợp, sau khi dò tìm các môn học đã được mở nếu sinh viên có nguyện vọng đăng ký thêm môn học thuộc chương trình đào tạo nhưng không hiển thị ở mục 2.
Sinh viên rê chuột xuống dưới màn hình, hệ thống hiện thị ở phần màu xanh như sau:
dkmh3.png
Sinh viên click chọn môn học cần đăng ký thêm (nếu có nhu cầu). Nhà trường sẽ mở thêm lớp nếu số lượng sinh viên đủ sĩ số, ngược lại sẽ hủy kết quả đăng ký nếu không đủ sĩ số.

Lưu ý: Kết quả đăng ký KHHT của SV là cơ sở cho việc mời giảng và xếp TKB. Vì vậy, SV phải đúng và đủ số lượng môn học.
 
IV. Kiểm tra lại kết quả đăng ký:      
SV phải kiểm tra kỹ lại kết quả đăng ký KHHT của mình trước khi mới được xem là hoàn tất. Sau khi kết thúc đợt đăng ký KHHT, SV không được phép thêm/hủy bất kỳ môn học nào.
     
 
dkmh4.PNG

Giải thích:

1 - Vào mục Kế hoạch học tập/Kết quả đăng ký

2 - Chọn học kỳ cần xem

3 - Các môn học đã đăng ký thành công sẽ có dấu check.png, kèm ngày giờ đăng ký

4 - Các môn học bị hủy do giảng viên cố vấn/chủ nhiệm sẽ có dấu cheo.png (SV liên hệ giảng viên cố vấn/chủ nhiệm nếu có thắc mắc)

  Nhắc lại:

  • SV phải thường xuyên theo dõi các thông báo và tin nhắn của Phòng Đại học để đảm bảo thực hiện đúng theo thời gian quy định. Mọi vấn đề phát sinh do SV không theo dõi thông báo đều không được giải quyết.
  • Sau khi hoàn tất đợt đăng ký, SV không được phép chỉnh sửa KHHT (thêm hoặc hủy môn học).
  • Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, SV liên hệ trực tiếp Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ (E0001), SĐT: 08.22.477.215 hoặc 0909670911 (trong giờ hành chính).