Skip to main content
x

Trang chủ

Tin tức

Lịch thi giữa kỳ - cuối kỳ - tháng 07/2018
Lịch thi dành cho sinh viên thi bị lỗi file. - Lịch thi dành cho sinh viên đi học tại Cà Mau trong HK3/1718 - Lịch thi cho sinh viên Lào thi không đạt
Danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Phòng Đại học thông báo danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Thông báo về việc đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước (đợt 1 năm học 2018-2019)
Đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước.
Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung)
Phòng đại học thông báo danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung).

Các chương trình giáo dục đại học

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao

Chương trình liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế

Đơn vị quản lý học vụ

Phòng Đại học

Phòng Đại học

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ