Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Lịch thi và danh sách thi MOS đợt tháng 06/2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Lịch thi và danh sách thi MOS đợt tháng 06/2018.
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án/Luận văn tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 09/2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án/Luận văn tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 09/2018.
Kế hoạch tổ chức lớp trả nợ môn cho sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo và môn không còn mở
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Kế hoạch tổ chức lớp trả nợ môn cho sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo và môn không còn mở.
Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018
Phòng Đại học gửi đến sinh viên kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 3 năm học 2017-2018

Các chương trình giáo dục đại học

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao

Chương trình liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế

Đơn vị quản lý học vụ

Phòng Đại học

Phòng Đại học

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ