Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018 do không hoàn thành nghĩa vụ học phí.
Thông báo danh sách hủy các nhóm môn học trong HK1/2018-2019
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách hủy các nhóm môn học trong HK1/2018-2019.
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 06/2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 06/2018.
Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018.

Các chương trình giáo dục đại học

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao

Chương trình liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế

Đơn vị quản lý học vụ

Phòng Đại học

Phòng Đại học

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ