Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019 hệ LT, VLVH, VB2 tại TP.HCM

- Sinh viên xem danh sách thi chính thức trên website undergrad.tdtu.edu.vn từ ngày 18/02/2019, sinh viên không có tên trong danh sách sẽ không được vào thi
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.
- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.
Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại đây