Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019

Lưu ý:
- Sinh viên xem danh sách thi chính thức trên website undergrad.tdtu.edu.vn trước ngày thi ít nhất 03 ngày để biết ngày, giờ, phòng thi cụ thể
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.
Sinh viên xem chi tiết lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019 tại đây