Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên xét Tập sự nghề nghiệp đợt 1B năm học 2018-2019

Lưu ý:

* Nếu có thắc mắc về danh sách xét Tập sự nghề nghiệp, sinh viên nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 17-19/01/2019

* Sinh viên được ghi chú "Chưa cập nhật Số TCTL HK1/18-19" khi có tích lũy môn học trong HK1 sẽ cập nhật kết quả sau

* Sinh viên được xét đủ điều kiện Tập sự nghề nghiệp bổ sung sẽ phải hoàn thành chi phí từ ngày 11 - 12/02/2019.

 

- Danh sách khóa TS 2015, sinh viên xem tại đây

- Danh sách khóa TS 2014 trở về trước, sinh viên xem tại đây.

- Danh sách Khoa MT&BHLĐ, sinh viên xem danh sách tại đây.

- Danh sách khóa TS 2014 ngành 2, sinh viên xem tại đây

- Danh sách chính thức Khoa Quản trị kinh doanh, sinh viên xem tại đây

- Danh sách cập nhật số Tín chỉ tích lũy trong danh sách xét lần đầu, sinh viên xem tại đây
- Danh sách xét bổ sung Khoa Khoa học ứng dụng khóa 19, sinh viên xem tại đây
- Danh sách xét bổ sung đối với SV nộp đơn trễ hạn tại VP. TV&HT và Khoa xét duyệt thời gian đi TSNN, sinh viên xem tại đây