Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp Đợt tốt nghiệp tháng 4/2019

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Kế hoạch thực hiện  ĐATN/KLTN dành cho sinh viên:

  • Học chương trình đào tạo 4,5 năm của tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh);
  • Học chương trình đào tạo 4 năm của các ngành: Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Toán ứng dụng, Thống kê, khối ngành Mỹ thuật công nghiệp từ Khóa tuyển sinh 2014 trở về trước.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây.