Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt bổ sung 2 - cập nhật 27/09/2018

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách được đề nghị tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt 2 bổ sung dựa vào danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp.

- Danh sách sinh viên học ngành 1, sinh viên xem tại đây.

- Danh sách sinh viên học ngành 2, sinh viên xem tại đây.

Lưu ý:

   + Sinh viên có tên trong danh sách đề nghị tốt nghiệp, phải kiểm tra lại kỹ các thông tin liên quan đến sinh viên trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông tin sinh viên. Các thông tin này sẽ phục vụ cho việc in bằng, nếu có sai sót mà sinh viên không phản hồi với phòng Công tác sinh viên (A0003) từ ngày 25 - 26/09/2018 thì sinh viên sẽ chịu mọi trách nhiệm trên thông tin văn bằng.

   + Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính qui nếu có thắc mắc khiếu nại về danh sách nợ môn, nộp đơn Xem xét kết quả xét tốt nghiệp trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến từ ngày 25 - 26/09/2018 (vui lòng ghi rõ trong phần Lý do khác).

   + Sinh viên hệ Liên thông, Vừa làm vừa học nếu có thắc mắc khiếu nại về danh sách nợ môn, dùng email sinh viên gửi phản hồi về email: hocvu@tdtu.edu.vn từ ngày 25 - 26/09/2018.

   + Sinh viên có ghi chú "Thông tin văn bằng" vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên (A0003) để được hỗ trợ.