Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Lịch thi cuối kỳ HK2/1819
Lịch thi
Danh sách thi giữa kỳ HK dự thính 2/2018-2019
Danh sách thi
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung (cập nhật ngày 09/04/2019)
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt bổ sung - cập nhật ngày 09/04/2019
Thông báo danh sách hủy các nhóm môn học trong HK hè/2018-2019
Danh sách hủy các nhóm môn học
Danh sách thi tiếng Anh đợt thi tháng 03,04/2019 - HK2/2018-2019
Danh sách thi tiếng Anh