Nhảy đến nội dung
x

Danh sách thi và Lịch thi xếp lớp tiếng anh dành cho sinh viên chuyển từ chương trình LUK sang IE

- Sinh viên vui lòng xem Lịch thi tại đây.

- Sinh viên vui lòng xem danh sách thi xếp lớp tiếng anh ngày 09/01/2019 tại đây.