Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi giữa kỳ HK2/1819

GHI CHÚ:
- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
- Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi) nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 15/02-18/02/2019.
- TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://undergrad.tdtu.edu.vn" trước ngày thi ít nhất 03 ngày để biết phòng thi cụ thể.
- Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
- Sinh viên theo dõi danh sách không đủ điều kiện dự thi do không đạt yêu cầu môn học theo thông báo của giảng viên, danh sách không đủ điều kiện dự thi do không hoàn thành nghĩa vụ học phí từ ngày 25/02/2018.
- Các môn "Nghe" của Khoa Ngoại ngữ thời lượng thi chính thức là: 5' + CD + 5'
Sinh viên hệ Tiêu chuẩn xem lịch thi tại đây.
Sinh viên hệ Chất lượng cao xem lịch thi tại đây
Tags