Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi kết thúc môn Tiếng Anh HKDT1/2018-2019

Sinh viên lưu ý:

 • Đối tượng: sinh viên có đăng ký môn học trong HKDT1
 • Địa điểm: Cơ sở Tân Phong
 • TNM: chữ viết tắt của "Trắc nghiệm trên máy tính"
 • Tên môn học: là cấp độ anh văn sinh viên đăng ký học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi, tổ thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp xem nhầm nhóm, nhầm lịch thi sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên nộp đơn Chuyển giờ thi và Hoãn thi (chỉ áp dụng với lý do trùng lịch thi), Đăng ký thi lại do hoãn thi (kết quả hoãn thi chỉ có giá trị trong vòng 01 năm kể từ học kỳ Hoãn thi) trên trang "Nộp đơn trực tuyến" - Hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn) ngày 22/11/2018.
 • Sinh viên xem kết quả hoãn thi, chuyển giờ thi, đăng ký thi lại, danh sách thi chính thức trên website Giáo dục Đại học (http://undergrad.tdtu.edu.vn) mục "Tin tức -> Thông báo - Tags: Danh sách thi", ngày 27/11/2018.
 • Sinh viên chỉ mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
 • Đối với sinh viên học cấp độ Tiếng Anh cuối cùng, vui lòng thực hiện đúng Qui định học vụ Tiếng Anh đã được ban hành.
 • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

Sinh viên xem lịch thi:

 • Lịch thi tổng quát ==> xem tại đây.
 • Lịch thi chi tiết của mỗi sinh viên ==> xem tại đây.
Tags