Nhảy đến nội dung
x

Xếp lớp tiếng Anh

Sinh viên tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh và Trung-Anh) đều phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa học, kỳ thi được tổ chức ngay khi tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Khu vực phòng thực hành máy tính. Sinh viên lưu ý:

  • Trường hợp sinh viên nếu không tham gia kỳ thi xếp lớp tiếng Anh hoặc không nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo Quy định, sẽ phải học từ học phần tiếng Anh dự bị thấp nhất trong Chương trình đào tạo.

  • Trường hợp sinh viên đã có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, sinh viên không phải tham gia kỳ thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào, cấp độ xếp lớp sẽ được công nhận theo mức điểm tương ứng trên Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn thời hạn).

  • Sinh viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh đủ điều kiện tại Văn phòng tư vấn & Hỗ trợ (E.0001) để Trường xét miễn các học phần tiếng Anh tương ứng.

 

Thủ tục: Sinh viên vào website Giáo dục đại học (http://undergrad.tdtu.edu.vn/) → Học vụ → Qui chế - Qui định → Biểu mẫu → Tải mẫu đơn: Đơn đề nghị miễn học Anh văn giao tiếp, kèm theo bảng điểm photo → Nộp tại Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ (E.0001)

- Sinh viên sẽ được xếp TKB môn học tiếng Anh căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh hoặc kết quả bảng điểm tiếng Anh sinh viên nộp vào.

- Sinh viên có kết quả xếp lớp thấp hơn trình độ tiếng Anh 1 sẽ phải ưu tiên TKB để học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị ngay trong năm học đầu tiên. (Các học phần khác còn thiếu so với Lộ trình đào tạo, SV sẽ phải học bổ sung trong HK 2, HK Hè của cùng năm học).