Nhảy đến nội dung
x

Nhập học & Sinh hoạt đầu khóa

Thí sinh trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại trường.

 • Mặt sau Giấy báo nhập học sẽ có thủ tục nhập học đầy đủ, bao gồm những giấy tờ cần thiết, số tiền nhập học và các thông tin liên quan.
 • Bên cạnh Giấy báo nhập học, Trường cũng sẽ đăng kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường, đính kèm trong Thông báo kết quả trúng tuyển để thí sinh có thể chuẩn bị trước.
 • Mọi thông tin về tuyển sinh, trúng tuyển, thí sinh có thể xem chi tiết theo địa chỉ: http://admission.tdtu.edu.vn
 • Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nhập thông tin cá nhân tại website: http://enroll.tdtu.edu.vn, những thông tin này là bắt buộc để Trường liên lạc với sinhh viên, với gia đình, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học cũng như là thông tin để cấp phát văn bằng đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp. Thí sinh có thể tham khảo hướng dẫn nhập thông tin bên dưới.
 • Khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học như đóng lệ phí, nộp hồ sơ… thí sinh sẽ chính thức là sinh viên của trường. Khi đó sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin:
  • Mã số sinh viên: Đây là mã số sinh viên sẽ dùng suốt trong quá trình học tập tại trường
  • Mã lớp: Đây là lớp biên chế của sinh viên, sinh viên sẽ theo học các môn trong Năm 1 theo lớp biên chế và tham gia sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo qui định. Bắt đầu từ Năm 2 trở về sau, sinh viên sẽ học theo Thời khóa biểu của Nhóm môn học mà sinh viên đăng ký.
  • Tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin sinh viên và đồng thời là kênh liên lạc chính thức giữa Nhà trường với sinh viên, là nơi sinh viên theo dõi quá trình học cũng như những qui định, chương trình, kết quả học tập…

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

 • Gặp gỡ Lãnh đạo Nhà trường.
 • Tham gia các lớp Kỹ năng.
 • Phổ biến: Quy chế học sinh - sinh viên.
 • Tư vấn về Chế độ chính sách.
 • Phổ biến: Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, Quy định học các học phần cấp Chứng chỉ, và Hướng dẫn học ngành hai.
 • Sinh viên có thể tham khảo các Thông tin liên quan đến Quy chế đào tạo và Quy định các học phần cấp Chứng chỉ trong mục Quy chế trên trang Cổng thông tin SV.
 • Phổ biến nội dung tầm quan trọng của việc học tiếng Anh.