Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK2/2018-2019

Phòng Đại học thông báo sinh viên về việc đăng ký môn học trong HK2/2018-2019.

Đối tượng:

  • Sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước.
  • Sinh viên liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng hai

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây.