Nhảy đến nội dung
x

Chương trình luân chuẩn campus (02 năm đầu học tại TDTU Nha Trang, Bảo Lộc)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đào tạo Chương trình đại học theo hướng luân chuyển Campus, trong đó 2 năm đầu sinh viên học tại Đại học Tôn Đức Thắng ở Nha Trang, Bảo Lộc theo chương trình đại học tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả sinh viên chính quy của Trường. Đội ngũ giảng viên từ cơ sở TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi về ký túc xá tại cơ sở. Sau khi kết thúc 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc, sinh viên sẽ được chuyển vào cơ sở chính TP.HCM để tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, chuẩn đầu ra của Trường.

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn và tham khảo các chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE (gọi là Chương trình Top 100). Chương trình Top 100 giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Phương thức tuyển sinh chương trình luân chuyển campus

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI TDTU NHA TRANG

nhatrang.jpg

Hiện tại, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đào tạo 5 ngành chương trình tiêu chuẩn 02 năm đầu học tại TDTU Nha Trang, bao gồm:

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: TDTU Nha Trang, số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (0258) 3837 485.

2. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI TDTU BẢO LỘC

baoloc.JPG

 

 

Hiện tại, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đào tạo 5 ngành chương trình tiêu chuẩn 02 năm đầu học tại TDTU Bảo Lộc, bao gồm:

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: TDTU Bảo Lộc, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
  • Điện thoại: (0263) 3967 888.