Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

  • Chương trình đào tạo tiêu chuẩn tại TDTU được thiết kế theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, riêng ngành Dược học, Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung-Anh) có thời gian đào tạo 5 năm; số tín chỉ tích lũy trung bình khoảng 130-150 tín chỉ theo ngành.
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình tiêu chuẩn phải đạt chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố về kỹ năng Tiếng Anh (IELTS 5.0), kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm), các kỹ năng mềm, tinh thần kỹ luật; Ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng của sinh viên; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu thực tế...
  • Xem chi tiết chương trình đào tạo tiêu chuẩn và chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo.
1. Bảo hộ lao động 20. Ngôn ngữ Trung Quốc - CN Trung Quốc
2. Công nghệ kỹ thuật môi trường 21. Ngôn ngữ Trung Quốc - CN Trung Anh
3. Công nghệ sinh học 22. Quan hệ lao động
4. Công tác xã hội 23. Quản lý thể dục thể thao - CN KD thể thao và tổ chức sự kiện
5. Dược học 24. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị nhân sự
6. Kế toán 25. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
7. Khoa học máy tính 26. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
8. Khoa học môi trường 27. Quy hoạch vùng và đô thị
9. Kiến trúc 28. Tài chính - Ngân hàng
10. Kinh doanh quốc tế 29. Thiết kế công nghiệp
11. Kỹ thuật xây dựng 30. Thiết kế nội thất
12. Kỹ thuật hóa học 31. Thiết kế thời trang
13. Kỹ thuật phần mềm 32. Thiết kế đồ họa
14. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 33. Thống kê
15. Kỹ thuật điện tử - viễn thông 34. Toán ứng dụng
16. Kỹ thuật điện 35. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
17. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 36. Việt Nam học - CN Du lịch và Lữ hành
18. Luật 37. Việt Nam học - CN Du lịch và Quản lý du lịch
19. Ngôn ngữ Anh 38. Xã hội học