Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

*** Chương trình đào tạo các ngành liên kết quốc tế

Trường liên kết Quốc gia Ngành Hình thức đào tạo/
cấp bằng
 Đại học West of England, Bristol  Vương quốc Anh Kế toán  3 + 1 / Song bằng
 Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa  Đài loan Tài chính  3 + 1 / Đơn bằng
Quản trị kinh doanh quốc tế  3 + 1 / Đơn bằng
 Đại học khoa học ứng dụng Saxion  Hà Lan Tài chính và kiểm soát  3 + 1 / Đơn bằng
Kỹ thuật điện - Điện tử  2.5 + 1.5 / Song bằng
 Đại học Taylor's  Malaysia Quản trị Nhà hàng - Khách sạn  2.5 + 1.5 / Song bằng
 Đại học Fengchia  Đài loan Tài chính  2 + 2 / Song bằng
 Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu  Đài loan Quản lý du lịch và giải trí  2 + 2 / Song bằng
 Đại học kinh tế Praha  Cộng hòa Séc Quản trị kinh doanh  2 + 2 / Song bằng
 Đại học kỹ thuật Ostrava  Cộng hòa Séc Khoa học máy tính và công nghệ thông tin  2 + 2 / Đơn bằng