Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo chất lượng cao

  • Chương trình đào tạo chất lượng cao tại TDTU được thiết kế theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, số tín chỉ tích lũy trung bình khoảng 130-150 tín chỉ theo ngành.
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chất lượng cao phải đạt chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã công bố về kỹ năng Tiếng Anh (IELTS 5.5), kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 điểm), các kỹ năng mềm, tinh thần kỹ luật; Ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng của sinh viên; Kỹ năng thực hành chuyên môn và các chứng chỉ nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tế...
  • Xem chi tiết chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo.
1. Công nghệ sinh học 10. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
2. Kế toán 11. Luật
3. Khoa học máy tính 12. Ngôn ngữ Anh
4. Khoa học môi trường 13. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
5. Kinh doanh quốc tế 14. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
6. Kỹ thuật xây dựng 15. Quản trị kinh doanh - CN Quản trị nhân sự
7. Kỹ thuật phần mềm 16. Tài chính - Ngân hàng
8. Kỹ thuật điện 17. Việt Nam học - CN Du lịch và Quản lý du lịch
9. Kỹ thuật điện tử - viễn thông