Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 - (Cập nhật ngày 16/01/2019)

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách được đề nghị tốt nghiệp tháng 01/2019 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp.
- Danh sách sinh viên học ngành 1, sinh viên xem tại đây
- Danh sách sinh viên học ngành 2, sinh viên xem tại đây