Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp Đợt 3 năm 2018
Phòng Đại học thông báo sinh viên kế hoạch tập sự nghề nghiệp Đợt 3 năm 2018
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt chính thức
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách được đề nghị tốt nghiệp tháng 09/2018 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp
Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước
Phòng Đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước
Danh sách thi Kỹ năng thực hành chuyên môn tháng 8/2018
Phòng Đại học thông báo danh sách thi Kỹ năng thực hành chuyên môn tháng 8/2018
Lịch thi vét đợt tháng 08/2018
Phòng Đại học thông báo Lịch thi vét đợt tháng 08/2018
Thời khóa biểu HK1/2018-2019 lớp TIÊU CHUẨN khóa tuyển sinh 2017 trở về trước - cập nhật 16.08.2018
Phòng Đại học cập nhật thời khóa biểu HK1/2018-2019