Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Lịch thi giữa kỳ - cuối kỳ - tháng 07/2018
Lịch thi dành cho sinh viên thi bị lỗi file. - Lịch thi dành cho sinh viên đi học tại Cà Mau trong HK3/1718 - Lịch thi cho sinh viên Lào thi không đạt
Danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Phòng Đại học thông báo danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Thông báo về việc đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước (đợt 1 năm học 2018-2019)
Đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước.
Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung)
Phòng đại học thông báo danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung).
Lịch thi Tiếng anh cuối kỳ - HK Hè/2017-2018
Lịch thi Tiếng anh cuối kỳ - HK Hè/2017-2018 dành cho sinh viên đại học chính qui chương trình chất lượng cao và tiêu chuẩn.
Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018
Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018