Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước (đợt 1 năm học 2018-2019)
Đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước.
Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung)
Phòng đại học thông báo danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018 (bổ sung).
Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018
Danh sách thi và không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ học kỳ hè/2017-2018
Thông báo danh sách hủy các nhóm môn học trong HK1/2018-2019
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách hủy các nhóm môn học trong HK1/2018-2019.
Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 3 năm học 2017 - 2018.
Thông báo về chương trình học kỳ quân đội
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên lớp chất lượng cao khóa 21 nội dung về chương trình học kỳ quân đội.
Subscribe to Thông báo