Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh Lịch thi Tiếng Anh kết thúc khóa - Tháng 07/2018 - HK Hè/2017-2018

Nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh, PĐH phải điều chỉnh lịch thi cho phù hợp. Sinh viên vui lòng cập nhật lịch thi mới trên Hệ thống thông tin sinh viên - Mục xem lịch thi.

Sinh viên xem chi tiết điều chỉnh lịch thi tại đây.

Tags