Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn tháng 06/2018

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn tháng 06/2018 dành cho sinh viên khoa Ngoại ngữ tập sự tại nước ngoài và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh tập sự lần 2.

Sinh viên vui lòng đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo phòng Đại học để xem chi tiết.