Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 1/18-19

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

- Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi)nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến ngày: 08/10/2018.

 - TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://undergrad.tdtu.edu.vn" từ ngày 17/10/2018 để biết phòng thi cụ thể.

 - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.

 - Đây là lịch thi tập trung các môn có tổ chức thi giữa kỳ học kỳ dự thính 1/2018-2019 của sinh viên. Ngày 08/10/2018, phòng Đại học sẽ công bố danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

 - Đề nghị sinh viên cập nhật lại lịch thi cá nhân trên hệ thống thông tin sinh viên phân hệ lịch thi từ ngày 15/10/2018.   

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Tags