Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi Giữa kỳ HK 3 (hè)/2017-2018 - dành cho sinh viên Bảo Lộc học tại Tp.HCM

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Lịch thi Giữa kỳ HK 3(hè)/2017-2018 dành cho sinh viên Bảo Lộc học tại Tp.HCM. Sinh viên vui lòng đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo phòng Đại học để xem chi tiết.

Lưu ý:

  - Sinh viên xem lịch thi trên Hệ thống thông tin sinh viên, mục Xem lịch thi để xem lịch thi cá nhân

  - Sinh viên có lý do chính đáng, có nhu cầu Hoãn thi, Chuyển giờ thi thực hiện như sau: Sinh viên đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Nộp đơn trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn.

  - Thời gian nộp đơn trực tuyến: 07 - 08/06/2018

Tags