Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi Giữa kỳ HK 3 (hè)/2017-2018

Phòng Đại học thông báo đến sinh viên Lịch thi Giữa kỳ HK 3 (hè)/2017-2018 dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn và chất lượng cao.

Sinh viên vui lòng đăng nhập Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo phòng Đại học để xem lịch thi chi tiết.

Tags