Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký học phần tiếp theo của môn kỹ năng phát triển bền vững dành cho sinh viên khóa 22 ĐH (lớp chất lượng cao, tiêu chuẩn) trong HK1/2018 – 2019

  • Căn cứ theo kế hoạch Lộ trình học phần kỹ năng phát triển bền vững, Phòng Đại học thông báo sinh viên đăng ký học phần tiếp theo của môn kỹ năng phát triển bền vững dành cho sinh viên  khóa 22 ĐH (chương trình chất lượng cao, tiêu chuẩn) trong HK1/2018 – 2019.
  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây.